O nas PDF Drukuj

 Firma "Alti Plus" jest spó?k? akcyjn?, prowadzi dzia?alno?? handlow? w zakresie handlu hurtowego wyrobami alkoholowymi od 1997 roku, miejsce za?o?enia i siedziba firmy to Kraków. W chwili obecnej firma posiada 38 oddzia?ów na terenie 11  województw. Alti jest znanym od lat dystrybutorem wszystkich krajowych i importowanych wyrobów alkoholowych.

Jeste?my najwi?kszym dystrybutorem alkoholi kapita?u polskiego - nieprzerwanie od blisko 20 lat !


  • Tak szybki rozwój i utrzymanie czo?owej pozycji w sprzeda?y, to wynik ogromnej pracy wszystkich pracowników i Zarz?du "Alti Plus" kierowanego przez Prezesa Zarz?du Barbar? Siekli?ska. Do odniesienia sukcesu potrzebne by?o równie? zadowolenie kilkunastu tysi?cy klientów - zasada osi?gania wspólnych korzy?ci z kontaktów handlowych.


  • Alti zatrudnia ponad 500 osób, dysponuje du?ym taborem 200 samochodów ró?nej wielko?ci, co pozwala na szybkie dostarczenie towaru do odbiorcy.


  • Szczycimy sie tym, ?e mo?emy dostarczy? towar po najni?szych cenach w Polsce, gdy? nasza dewiza brzmi : 

  • U nas drogi jest tylko klient!


Zmieniony ( 29.12.2021. )
 
 

Menu
Start
Kontakt
Linki
Galeria Produktów
Strategia podatkowa
imieniny
Pogoda